Dział sprzedaży oświetlenia

ul. Świerkowa 14
64-320 Niepruszewo
(k. Poznania)

wyznacz trasę dojazdu ->

61 840 40 48

godziny pracy: 8:00 - 16:00

Dział oświetlenia

Zespół oświetleniowy LARS
tel.: 61 840 40 48
email:

Biuro
tel.: 61 840 40 44
email:

Kariera

Specjalista ds. Oświetlenia

To pozycja, która zapewnia poszerzenie wiedzy o produktach oświetleniowych w dynamicznie rozwijającym się rynku LED oraz otwiera drogę do pracy przy wielu ciekawych projektach. Wymagana jest znajomość języka angielskiego oraz zdolność łatwego nawiązywania kontaktów.

Jeżeli zamierzają Państwo przesłać nam w CV lub liście motywacyjnym dane osobowe, inne niż imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o wyrażenie w dokumentach rekrutacyjnych zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach dla celów rekrutacji na aplikowane stanowisko.”

Jeżeli, chcieliby Państwo by ich kandydatura była przez nas rozpatrywana również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie w dokumentach rekrutacyjnych zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji.”

Administratorem Państwa danych osobowych jest LARS Andrzej Szymański. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo lub za pośrednictwem e-mail: office@lars.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują. W zależności od tego, czy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach - również w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia tych rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia i przenoszenia danych, a także ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych Polityka prywatności.